ENGLISH > Contact Us

Addr: No.2 South Taibai Rd., Xi’an City, Shaanxi Province, 710071 61# Software School, Xidian University
Tel: 86-29-88204294 88204151 88204351
Fax: 86-29-88204294
Email: zhujing@xidian.edu.cn  rjxy@mail.xidian.edu.cn
Website: http://sc.xidian.edu.cn
Contact Person: Zhu Jing, Ma Jihong